Ügyszám Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalás tárgya Fájl Dátum
2019. december      
NAIH-8027-2-2019 A családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/8013 számú törvényjavaslat .pdf 2019.12.19
NAIH-8486-2-2019 Az Atomenergia 2017. évi hazai alkalmazásának biztonságáról készített jelentés .pdf 2019.12.19
NAIH-8430-2-2019 Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2019.12.18
NAIH-8370-2-2019 Az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló törvényhez kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2019.12.18
NAIH-8404-2-2019 Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EMMI rendelet .pdf 2019.12.16
NAIH-8428-2-2019 Egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2019.12.12
2019. november      
NAIH-6927-5-2019 Az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló T/7690. sz. törvényjavaslathoz előkészített, a Törvényalkotási bizottság önálló módosító javaslataival kapcsolatos kormányzati álláspont .pdf 2019.11.27
NAIH-7991-2-2019 Egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2019.11.20
NAIH-7893-2-2019 A költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló PM rendelet .pdf 2019.11.15
NAIH-7892-2-2019 Az (EU) 2016/399 rendeletnek a határregisztrációs rendszer (EES) alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. november 30-i (EU) 2017/2225 európai parlamenti és tanácsi rendelet, és a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, a 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosított jogharmonizációs javaslatai .pdf 2019.11.15
NAIH-7899-4-2019 A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény egyes rendelkezéseinek az adatvédelem megerősítése érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat .pdf 2019.11.12
NAIH-7899-2-2019 A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény, valamint a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény egyes rendelkezéseinek az adatvédelem megerősítése érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat .pdf 2019.11.12
NAIH-7876-2-2019 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló kormányrendelet .pdf 2019.11.12
NAIH-7875-2-2019 Egyes kormányrendeleteknek az államháztartási kontrollokkal összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2019.11.12
NAIH-7724-2-2019 A közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet  .pdf 2019.11.12
NAIH-7723-2-2019 A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet  .pdf 2019.11.12
NAIH-7721-3-2019 A nemzeti kultúráról szóló törvény .pdf 2019.11.12
NAIH-7797-2-2019 Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló törvény .pdf 2019.11.11
NAIH-7758-3-2019 Jelentés a Nemzeti Korrupcióellenes Program (2015-2018.) végrehajtásáról és a 2020-2022. közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia elfogadásáról, valamint az ahhoz kapcsolódó intézkedésekről szóló kormányhatározat .pdf 2019.11.11
NAIH-7641-2-2019 Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2019.11.05
2019. október      
NAIH-7594-2-2019 A szakképzésről szóló törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet egységes szerkezetben .pdf 2019.10.29
NAIH-7593-2-2019 A szakképzésről szóló 2019. évi ….. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló törvény .pdf 2019.10.29
NAIH-7542-2-2019 Egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó kormányrendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet  .pdf 2019.10.29
NAIH-7541-2-2019 A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet  .pdf 2019.10.29
NAIH-7540-2-2019 A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2019.10.29
NAIH-7495-5-2019 Az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló törvény .pdf 2019.10.29
NAIH-7536-2-2019 Egyes környezet- és természetvédelmi eljárások egyszerűsítése érdekében kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2019.10.28
NAIH-7535-2-2019 Egyes környezet- és természetvédelmi eljárások egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvény  .pdf 2019.10.28
NAIH-7480-2-2019 A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvény .pdf 2019.10.28
NAIH-3997-2-2019 Az Integrált Jogalkotási Rendszer bevezetéséről és az ahhoz kapcsolódó feladatokról szóló kormányhatározat .pdf 2019.10.24
NAIH-3979-2-2019 A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2019.10.24
NAIH-7495-2-2019 Az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló törvény .pdf 2019.10.21
NAIH-6251-2-2019 A Magyarországon megrendezésre kerülő 2021. évi Európai Unió Természettudományos Diákolimpia és a 2022. évi Európai Lány Matematikai Diákolimpia megvalósításáról szóló kormányhatározat .pdf 2019.10.16
NAIH-2374-5-2019 A közterület-felügyelet és a rendőrség képfelvétel készítési jogosultságaira vonatkozó jogszabályok értelmezésével kapcsolatos állásfoglalás .pdf 2019.10.16
NAIH-6775-2-2019 A Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2019.10.14
NAIH-6774-3-2019 A Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között létrejött kiadatási egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2019.10.14
2019. szeptember      
NAIH-6927-2-2019 Egyes eljárások egyszerűsítéséről és elektronizálásáról szóló törvény .pdf 2019.09.30
NAIH-7055-2-2019 Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2019.09.30
NAIH-6929-2-2019 Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet és az államháztartás számvitelének változásaival kapcsolatos feladatokról és államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról szóló 34/2015. (XII. 16.) NGM rendelet módosításáról szóló PM rendelet .pdf 2019.09.26
NAIH-6931-2-2019 A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló PM rendelet .pdf 2019.09.26
NAIH-6932-2-2019 Egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2019.09.26
NAIH-6944-2-2019 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról szóló MNB rendelet - Központi Azonosítási Ügynök segítségével történő ügyfél-azonosítást lehetővé tevő kiegészítés .pdf 2019.09.26
NAIH-6994-2-2019 A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2019.09.25
NAIH-6776-2-2019 A Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2019.09.18
NAIH-6774-2-2019 A Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2019.09.17
NAIH-6756-2-2019 Az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvény .pdf 2019.09.17
NAIH-6845-2-2019 Az egyes cégjogi rendeletek módosításáról szóló IM rendelet .pdf 2019.09.17
NAIH-6852-2-2019 A magyar-szlovén államhatár új, 2018. évi határokmányainak kihirdetéséről szóló törvény és "A magyar-szlovén államhatáron a határvonal és a határjelek felújításának és karbantartásának 2014-2017. évi munkálatairól" című zárójegyzőkönyv jóváhagyásáról szóló BM rendelet .pdf 2019.09.17
NAIH-6836-2-2019 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettséggel kapcsolatos álláspont .pdf 2019.09.16
NAIH-6668-2-2019 A határregisztrációs rendszerben - biometrikus ellenőrzés és azonosítás céljából - nyilvántartott ujjlenyomatok és arcképmások minőségére, felbontására és felhasználására vonatkozó előírások megállapításáról szóló, 2019. február 25-i (EU) 2019/329 bizottsági végrehajtási határozathoz kiadott helyesbítéshez kapcsolódó jogharmonizációs javaslat .pdf 2019.09.10
NAIH-6669-2-2019 A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet .pdf 2019.09.10
NAIH-6697-2-2019 Az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról szóló 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2019.09.10
2019.augusztus      
NAIH-5469-2-2019 A büntetés-végrehajtási intézetekben a fogvatartottak levelezésével kapcsolatban a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló IM rendelet módosításának kezdeményezése .pdf 2019.08.30
NAIH-6355-2-2019 Jogharmonizációs javaslat a Bizottság 2019. február 22-i (EU) 2019/969 felhatalmazáson alapuló határozata az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 54. cikke (2) bekezdésének megfelelően a kérelmezők számára a kérelemfájljuk megőrzési időszakának meghosszabbításához való hozzájárulás megadását vagy annak visszavonását lehetővé tevő eszközről .pdf 2019.08.29
NAIH-6357-2-2019 Jogharmonizációs javaslat a Bizottság 2019. február 22-i (EU) 2019/970 felhatalmazáson alapuló határozata az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikkének megfelelően a kérelmezők számára a kérelmük feldolgozása állásának vagy utazási engedélyük érvényességi idejének és státuszának ellenőrzését lehetővé tevő eszközről (EGT-vonatkozású szöveg) .pdf 2019.08.29
NAIH-6359-2-2019 Jogharmonizációs javaslat a Bizottság 2019. február 26-i (EU) 2019/971 felhatalmazáson alapuló határozata az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének (4) bekezdése értelmében, a kérelmezők számára bármilyen további információ vagy a megkövetelt dokumentumok benyújtását lehetővé tevő biztonságos felhasználóifiók-szolgáltatás követelményeinek meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg) .pdf 2019.08.29
NAIH-6280-2-2019 Egyes kormányrendeleteknek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításával összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2019.08.13
NAIH-6296-2-2019 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet .pdf 2019.08.13
NAIH-6158-2-2019 Jogharmonizációs javaslat: a Bizottság 2019. február 25-i (EU) 2019/326 végrehajtási határozata a határregisztrációs rendszerben (EES) való adatbevitelre vonatkozó intézkedések meghatározásáról  .pdf 2019.08.08
NAIH-6160-2-2019 Jogharmonizációs javaslat: a Bizottság 2019. február 25-i (EU) 2019/327 végrehajtási határozata a határregisztrációs rendszerben (EES) szereplő adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó intézkedések meghatározásáról .pdf 2019.08.08
NAIH-6162-2-2019 Jogharmonizációs javaslat: a Bizottság 2019. február 25-i (EU) 2019/328 végrehajtási határozata a határregisztrációs rendszerben (EES) való naplózási kötelezettségre és a naplóhoz való hozzáférésre vonatkozó intézkedések meghatározásáról .pdf 2019.08.08
NAIH-6164-2-2019 Jogharmonizációs javaslat: a Bizottság 2019. február 25-i (EU) 2019/329 végrehajtási határozata a határregisztrációs rendszerben - biometrikus ellenőrzés és azonosítás céljából - nyilvántartott ujjnyomatok és arcképmások minőségére, felbontására és felhasználására vonatkozó előírások megállapításáról .pdf 2019.08.08
NAIH-6074-2-2019 A helyi önkormányzat által kihelyezett és üzemeltetett térfigyelő kamerával kapcsolatos állásfoglalás kérése .pdf 2019.08.02
2019.július      
NAIH-5926-2-2019 A nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1024 európai parlamenti és tanácsi irányelvhez készített jogharmonizációs javaslat .pdf 2019.07.31
NAIH-5466-2-2019 Egyes törvényeknek az újszülöttek okmányellátásával és az alanyi jogon járó családtámogatásokkal összefüggő módosításáról szóló törvény .pdf 2019.07.17
NAIH-5467-2-2019 Egyes törvényeknek az újszülöttek okmányellátásával és az alanyi jogon járó családtámogatásokkal összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2019.07.17
NAIH-4523-3-2019 Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2019.07.16
NAIH-5709-2-2019 Egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2019.07.16
NAIH-5137-2-2019 A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés deregulációjának kezdeményezése .pdf 2019.07.02
NAIH-5195-2-2019 Az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a határok és a vízumügy területén, továbbá a 767/2008/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726 és az EU 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról szóló (EU) 2019/817 parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló (EU) 2019/818 parlamenti és tanácsi rendelet jogharmonizációs javaslata .pdf 2019.07.02
NAIH-5199-2-2019 Belügyi tárgyú miniszteri rendeletek adatvédelmi szempontú módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2019.07.02
NAIH-5200-2-2019 A belügyi tárgyú kormányrendeletek adatvédelmi szempontú módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2019.07.02
2019.június      
NAIH-4896-2-2019 Egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról szóló T/6353 számú törvényjavaslat .pdf 2019.06.12
NAIH-4904-2-2019 A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2019.06.12
NAIH-4627-2-2019 A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2019.06.11
NAIH-4836-2-2019 Egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2019.06.11
NAIH-4534-2-2019 Az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló T/6190 számú törvényjavaslat .pdf 2019.06.04
NAIH-3948-5-2019 A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet 2019. július 1-jétől hatályba lépő 4. § (1) bekezdése .pdf 2019.06.03
2019.május      
NAIH-3461-2-2019 A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal rendvédelmi feladatokat ellátó szervvé alakulásával kapcsolatos források biztosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2019.05.30
NAIH-4623-2-2019 A TAJ generálás és nyilvántartás feladatának a Magyar Államkincstár által történő átvételéhez kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2019.05.30
NAIH-4679-2-2019 A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2019.05.30
NAIH-3581-4-2019 Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörébe tartozó egyes törvények általános adatvédelmi rendelet miatti módosításának szükségességéről szóló kormányjelentés átdolgozott tervezete .pdf 2019.05.28
NAIH-4520-2-2019 A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2019.05.28
NAIH-3748-2-2019 A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2019-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról szóló kormányhatározat .pdf 2019.05.27
NAIH-3760-2-2019 Az elítélt személyek átszállításáról szóló Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvének Strasbourgban, 2017. november 22-én kelt módosító Jegyzőkönyve szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2019.05.27
NAIH-4171-2-2019 Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint a köznevelési tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 14/2015. (III. 13.) EMMI rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EMMI rendelet .pdf 2019.05.27
NAIH-4367-2-2019 Az egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló IM rendelet .pdf 2019.05.23
NAIH-4436-2-2019 A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2019.05.23
NAIH-3948-4-2019 Az eSzemélyinek az azonnali átutalások kapcsán fizetési megbízások indítására történő használatáról szóló részletes jelentés .pdf 2019.05.22
NAIH-4280-2-2019 A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2019.05.22
NAIH-4366-2-2019 A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény .pdf 2019.05.22
NAIH-2764-4-2019 A békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testület kijelöléséről szóló ITM rendelet .pdf 2019.05.17
NAIH-4056-2-2019 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet, továbbá a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2019.05.16
NAIH-4172-2-2019 A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a büntetés-végrehajtási szervezet 2017. és 2018. évi ellátási tevékenységéről szóló jelentés .pdf 2019.05.16
NAIH-3007-2-2019 A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló kormányhatározat .pdf 2019.05.15
NAIH-3008-2-2019 A 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2019.05.15
NAIH-3734-2-2019 A Terrorelhárítási Központ képességeinek bővítéséhez, a feladat végrehajtás magasabb szintű ellátásához szükséges eszközbeszerzések forrásainak biztosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2019.05.15
NAIH-2121-7-2019 Az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló T/5237 számú törvényjavaslathoz készített módosító javaslattal kapcsolatos kormányzati álláspont kialakításáról szóló kormány-előterjesztés .pdf 2019.05.09
NAIH-3951-4-2019 A nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról, továbbá egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről szóló törvény .pdf 2019.05.08
NAIH-4009-2-2019 A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2019.05.08
NAIH-4008-2-2019 Az egyes törvényeknek a közigazgatási bíráskodás megújításával összefüggő módosításáról szóló törvény .pdf 2019.05.07
NAIH-3950-2-2019 A közúti határátkelőhelyen szolgálatot teljesító hivatásos állomány vonatkozásában a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2019.05.06
NAIH-3951-2-2019 A nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról, továbbá egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről szóló törvény .pdf 2019.05.06
NAIH-3952-2-2019 A 2019/2020. tanév rendjéről szóló EMMI rendelet .pdf 2019.05.06
NAIH-3953-2-2019 Egyes miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról szóló 2016. május 11-i 2016/800/EU európai parlament és a tanács irányelvnek való megfelelés érdekében szükséges módosításokról szóló BM rendelet .pdf 2019.05.06
NAIH-3903-2-2019 A Nemzeti Hozzáférési Pontról és a közúti közlekedési információs szolgáltatásokról szóló ITM rendelet .pdf 2019.05.03
NAIH-3948-2-2019 Az e-SZIG-nek az azonnali átutalások kapcsán fizetési megbízások indítására történő használatáról szóló részletes jelentés .pdf 2019.05.02
2019.április      
NAIH-3818-2-2019 A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2019. évi mértékéről szóló kormányrendelet .pdf 2019.04.30
NAIH-3750-2-2019 Az elítélt személyek átszállításáról szóló Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvének Strasbourgban, 2017. november 22-én kelt módosító Jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2019.04.24
NAIH-1884-7-2019 Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2019.04.23
NAIH-3544-2-2019 A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyéb gazdasági jogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2019.04.17
NAIH-3547-2-2019 A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2019.04.17
NAIH-3581-2-2019 Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörébe tartozó egyes törvények általános adatvédelmi rendelet miatti módosításának szükségességéről szóló kormányjelentés .pdf 2019.04.17
NAIH-3512-2-2019 Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló EMMI rendelet .pdf 2019.04.16
NAIH-3539-2-2019 Az egészségügyi szakfelügyelettel összefüggő fejlesztésekről, valamint ezt lehetővé tévő források biztosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2019.04.16
NAIH-3540-2-2019 Egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szakfelügyelettel összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2019.04.16
NAIH-3511-2-2019 A Nemzetközi Holokauszt Megemlékezési Szövetség keretében kidolgozott antiszemitizmus-definíció alkalmazásának előmozdításáról szóló Jelentés .pdf 2019.04.15
NAIH-1884-5-2019 Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2019.04.11
NAIH-1885-5-2019 Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2019.04.11
NAIH-3537-2-2019 Az idegenrendészeti szervvel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2019.04.11
NAIH-3310-2-2019 "A magyar-osztrák államhatár határjeleinek nyolcadik időszakos ellenőrzéséről" szóló zárójegyzőkönyv és a "Kiegészítés és módosítás Magyarország és az Osztrák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásához és térképeihez 2018." című határokmány jóváhagyásáról szóló BM rendelet .pdf 2019.04.08
NAIH-3319-2-2019 A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2019.04.05
NAIH-3296-2-2019 Az egyes kormányrendeleteknek a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal rendvédelmi feladatokat ellátó szervvé alakulásával összefüggő módosításáról, valamint az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről szóló kormányrendelet .pdf 2019.04.04
NAIH-3325-2-2019 A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2019.04.04
NAIH-3225-2-2019 Az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2019.04.03
NAIH-3013-2-2019 A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2019.04.01
NAIH-3026-2-2019 A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2019.04.01
NAIH-3266-2-2019 A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XCVII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló kormányrendelet .pdf 2019.04.01
2019.március      
NAIH-2067-2-2019 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXXII. törvény 2019. január 11-én hatályba lépett módosítása .pdf 2019.03.26
NAIH-2999-2-2019 A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2019.03.26
NAIH-3000-2-2019 A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2019.03.26