A magatartási kódexeknek olyan mechanizmusokat kell meghatározni, amelyek lehetővé teszik, hogy az erre akkreditált szervezet ellenőrizze, hogy a kódex alkalmazását vállaló adatkezelők vagy adatfeldolgozók megfelelnek-e a kódex rendelkezéseinek. A felügyeleti hatóság feladat- és hatásköreinek sérelme nélkül, a magatartási kódexnek való megfelelés ellenőrzését olyan szervezet végezheti, amely a kódex tárgya tekintetében megfelelő szakértelemmel rendelkezik, és amelyet az illetékes felügyeleti hatóság erre akkreditál. Ez nem alkalmazandó a közhatalmi szervek és közfeladatot ellátó egyéb szervek által végzett adatkezelésre.

A Hatóság adatkezelési engedélyezési eljárást folytat le a magatartási kódexnek való megfelelést ellenőrző tevékenység engedélyezése iránti kérelmek benyújtása esetén.

Egy magatartási kódexnek való megfelelés ellenőrzésére abban az esetben lehet akkreditálni egy szervezetet, amennyiben az:

  • az illetékes felügyeleti hatóság számára kielégítő bizonyítékot szolgáltatott arra nézve, hogy független, és a kódex tárgyában szakértelemmel bír;
  • létrehozott olyan eljárásokat, amelyek révén meg tudja állapítani, hogy az érintett adatkezelők és adatfeldolgozók alkalmasak-e a kódex alkalmazására, ellenőrizni tudja, hogy az érintett adatkezelők és adatfeldolgozók betartják-e a kódex rendelkezéseit, és rendszeres időközönként felül tudja vizsgálni a kódex működését;
  • létrehozott olyan eljárásokat és struktúrákat, amelyek révén kezelni tudja a kódex megsértésével vagy a kódex adatkezelő vagy adatfeldolgozó általi alkalmazásával kapcsolatos panaszokat, és ezeket az eljárásokat és struktúrákat az érintettek és a nyilvánosság számára átláthatóvá teszi; és
  • az illetékes felügyeleti hatóság számára kielégítő bizonyítékot szolgáltat arra nézve, hogy feladataival kapcsolatban nem áll fenn összeférhetetlenség.

Az általános adatvédelmi rendelet alapján a Hatóságnak közzé kell tenni honlapján az ellenőrző szervezet akkreditációjával kapcsolatos szempontokat, melyre azt követően fog sor kerülni, hogy arról a Testület egységességi mechanizmus keretében véleményt bocsát ki.

Az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj:

530 000 forint (25/2018 (IX. 3.) IM rendelet).[1]

Az eljárás megindítása iránti kérelem előírt elemei:

Az eljárás megindítására vonatkozó kérelmét a Hatósághoz:

  • postai úton, illetve
  • amennyiben rendelkezik elektronikus azonosítással (pl. Ügyfélkapu), az azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítési szolgáltatás segítségével (a továbbiakban: AVDH)[2] elektronikusan hitelesített dokumentum elérése URL-jének e-mailben, a Hatóság elektronikus levelezési címére elküldve (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), vagy
  • személyesen a Hatóság ügyfélszolgálatán, minden kedden és csütörtökön 9 és 11 óra között

terjesztheti elő.

A kérelem benyújtását a +36-30-683-5969 vagy a +36-30-549-6838 telefonszámon jelezni kell.

Figyelemmel a Hatóság munkarendjére, továbbá arra, hogy a hitelesített dokumentum 24 óra elteltével törlődik az AVDH szolgáltatás rendszeréből, a Hatóság az AVDH szolgáltatás segítségével hitelesített dokumentumokat csak akkor tudja érkeztetni, ha Ön a feltöltött dokumentumok URL-jét az AVDH rendszer segítségével hétfőtől csütörtökig megküldi a Hatóság elektronikus levelezési címére.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőséget (jogi személy esetén: jogi személy neve, székhelye, cégjegyzékszáma, képviseletre jogosult neve, ha rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel, az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége)
  • annak igazolását, hogy a szervezet milyen módon teljesíti az általános adatvédelmi rendelet 41. cikk (2) bekezdésében foglalt, illetve a Hatóság által közzétett engedélyezési szempontokban meghatározott feltételek fennállását.

Az ügyintézési határidő:

Az eljárásban az ügyintézési határidő száznyolcvan nap. A Hatóság az eljárást az általános adatvédelmi rendeletben meghatározott együttműködési eljárás, valamint egységességi mechanizmus alkalmazásának időtartalmára felfüggeszti.

A magatartási kódexnek való megfelelőséget ellenőrző szervezet tevékenységének engedélyezésére irányuló kérelmek esetén a Hatóság a jóváhagyás, illetve az engedély megadhatósága érdekében szükség szerinti alkalommal a kérelem és az annak tárgyát képező tervezet módosítása vagy kiegészítése vonatkozásában nyilatkozattételre hívhatja fel az adatkezelőt.

[1] Az adatkezelési engedélyezési eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 25/2018 (IX. 3.) IM rendelet

[2] Az AVDH-szolgáltatás elérhetősége: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes