1.1. Adatközvetítő szolgáltatók nyilvántartásba vétele

Az Infotv. 64/E. § (1) és (2) bekezdése szerinti feltételek mellett ha az adatkormányzási rendelet szerinti adatközvetítő szolgáltatást nyújtani tervező jogi személy tevékenységi központja Magyarországon van – vagy nem rendelkezik az Európai Unióban tevékenységi központtal és az adatkormányzási rendelet hatálya alá tartozó adatközvetítő tevékenységet végez Magyarországon –, akkor a Hatóságnál köteles a jogszabályban meghatározott bejelentést tenni a tevékenysége megkezdését megelőzően. A bejelentés alapján a Hatóság határozatot hoz a nyilvántartásba vételről, a helyes és hiánytalan, minden jogszabályi feltételnek megfelelő (szükség esetén hiánypótlási felhívással kijavított) kérelem beérkezését követő 7 napos ügyintézési határidővel. A bejelentési eljárásról lásd: 1. adatközvetítő szolgáltatók nyilvántartásba vételéhez készült útmutatónkat.

A bejelentés és a nyilvántartásba vétel nem jogosítja fel a bejelentett adatközvetítő szolgáltatókat „az Unióban elismert adatközvetítő szolgáltató” cím használatára. A cím használatát megelőzően az alábbi hatósági eljárásban szükséges megfelelőségi bizonyítvány megszerzéséről lásd (ide az adatkormányzás Útmutatók pont linkjét kellene betenni!.

1.2. Adatközvetítő szolgáltatók részére megfelelőségi bizonyítvány kiállítása

A bejelentés és a nyilvántartásba vétel nem jogosítja fel a bejelentett adatközvetítő szolgáltatókat „az Unióban elismert adatközvetítő szolgáltató” cím használatára. A cím használatát megelőzően az Infotv. 64/E. § (3) bekezdése szerinti megfelelőségi bizonyítvány megszerzése szükséges. A Hatóság a megfelelőségi bizonyítványt az Infotv. 64/E. § (3) bekezdése szerinti feltételek mellett az adatkormányzási rendeletnek történő megfelelés hatósági eljárásban történő ellenőrzését követően, 150 napos ügyintézési határidővel állítja ki az adatközvetítő szolgáltató kérelmére. A megfelelőségi bizonyítvány kiállítási eljárásról lásd: 2. adatközvetítő szolgáltatók részére megfelelőségi bizonyítvány kiállításához készült útmutatónkat.

1.3. Adataltruista szervezetek nyilvántartásba vétele

Az Infotv. 64/G. § (1) és (2) bekezdése szerinti feltételek mellett ha az adataltruista szervezet tevékenységi központja Magyarországon van – vagy nem rendelkezik az Európai Unióban tevékenységi központtal és az adatkormányzási rendelet hatálya alá tartozó adataltruista tevékenységet végez Magyarországon –, akkor a Hatóságnál kérheti a nyilvántartásba vételét. A Hatóság az adatkormányzási rendeletnek megfelelés vizsgálatát követően a helyes és hiánytalan, minden jogszabályi feltételnek megfelelő (szükség esetén hiánypótlási felhívással kijavított) kérelem beérkezését követő 84 napos ügyintézési határidővel határozatban dönt a nyilvántartásba vételről. A sikeresen nyilvántartásba vett adataltruista szervezet használhatja „az Unióban elismert adataltruista szervezet” címet. A nyilvántartásba vételi eljárásról lásd: 3. adataltruista szervezetek nyilvántartásba vételéhez készült útmutatónkat.