2.1. Adatközvetítő szolgáltatók felügyeletére irányuló eljárás

Az Infotv. 64/F. §-a lapján a Hatóság az adatkormányzási rendelet III. fejezetében meghatározott követelmények ellenőrzésére az Ákr-nak megfelelő formájú és tartalmú kérelemre hatósági eljárást indít a Magyarországon nyilvántartásba vett adatközvetítő szolgáltatók tekintetében.

A Hatóság továbbá bármikor hivatalból hatósági eljárást indíthat a Magyarországon nyilvántartásba vett adatközvetítő szolgáltatók adatkormányzási rendeletnek történő megfelelésének ellenőrzése céljából. Ez független a Hatóság azon lehetőségétől, hogy az általános adatvédelmi rendeletnek történő megfelelés ellenőrzésével kapcsolatban bármikor hivatalból hatósági eljárást indítson.

A felügyeleti eljárás iránti kérelemmel és az eljárás menetével kapcsolatban lásd: 4. adatközvetítő szolgáltatók felügyeletére irányuló eljárással kapcsolatban készült útmutatónkat.

2.2. Adataltruista szervezetek felügyeletére irányuló eljárás

Az Infotv. 64/H. §-a lapján a Hatóság az adatkormányzási rendelet IV. fejezetében meghatározott követelmények ellenőrzésére az Ákr-nak megfelelő formájú és tartalmú kérelemre hatósági eljárást indít a Magyarországon nyilvántartásba vett adataltruista szervezetek tekintetében.

A Hatóság továbbá bármikor hivatalból hatósági eljárást indíthat a Magyarországon nyilvántartásba vett adataltruista szervezetek adatkormányzási rendeletnek történő megfelelésének ellenőrzése céljából. Ez független a Hatóság azon lehetőségétől, hogy az általános adatvédelmi rendeletnek történő megfelelés ellenőrzésével kapcsolatban bármikor hivatalból hatósági eljárást indítson.

A felügyeleti eljárás iránti kérelemmel és az eljárás menetével kapcsolatban lásd: 5. adataltruista szervezetek felügyeletére irányuló eljárással kapcsolatban készült útmutatónkat.