GDPR előtti állásfoglalás tárgya Fájl Dátum
Kamerás megfigyelés szolgáltatás teljesítése során .pdf 2018.05.15
Állásfoglalás Facebook oldalak vizsgálatáról .pdf 2018.05.15
Személyes adatok kezelésének jogellenessége, ha a követeléskezelésnek nem volt jogalapja .pdf 2018.04.24
Állásfoglalás az adatkezeléshez történő hozzájárulás formájáról .pdf 2018.04.20
Felszólítás adatvédelmi incidens kivizsgálására .pdf 2018.04.19
Állásfoglalás a társasházi közös költség tartozások adatainak megismerhetőségéről .pdf 2018.04.18
Állásfoglalás munkahelyi testkamerázással kapcsolatban .pdf 2018.03.22
Adatvédelmi jelentés Dunakeszi Város Önkormányzata adatvédelemmel kapcsolatos jogsértése tárgyában .pdf 2018.02.09
Az érintett tájékoztatáshoz való joga bankszámlájával kapcsolatban .pdf 2018.02.09
Adatvédelmi jelentés a skijam.hu weboldalon folytatott adatkezelésről .pdf 2018.01.24
Adatvédelmi jelentés a Simó István által üzemeltetett http://mibiltelo.hu címen elérhető weboldalhoz kapcsolódó adatkezelés tekintetében az érintett személyes adatai törléséhez fűződő jogának, valamint az előzetes tájékoztatás követelményének megsértése miatt indított ügyben .pdf 2017.09.25
Felszólítás a Jobbik „Bérunió” kezdeményezés adatkezelése ügyében .pdf 2017.09.07
Állásfoglalás a Momentum mozgalom szervezetéhez köthető adatainak kezelése ügyében .pdf 2017.09.07
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jelentése
A Nemzeti Konzultáció honlapján a Yandex.Metrica analitikai szolgáltatás igénybevételével összefüggésben indított vizsgálatáról, a Liberálisok honlapján alkalmazott űrlap-kitöltő szolgáltatás miatt indított vizsgálatról, valamint az LMP honlapján alkalmazott űrlap-kitöltő szolgáltatás miatt indított vizsgálatról
.pdf 2017.07.27
Állásfoglalás a blokklánc („blockchain”) technológia adatvédelmi összefüggéseivel kapcsolatban .pdf 2017.07.24
Távközlési szolgáltató tájékoztatási kötelezettsége .pdf 2017.07.10
Állásfoglalás  a Momentum Egyesület "Komáromban a Momentum" című rendezvényén történt jogellenes fényképfelvétel készítéssel, adatgyűjtéssel kapcsolatban .pdf 2017.03.02
Adatvédelmi jelentés kép- és hangrögzítő kamera jogellenes működtetéséről és a tájékoztatás hiányáról a 8200 Veszprém, Szabadság tér 2. szám alatti KiwiSun Bioszolárium Szalonban .pdf 2016.11.17
Állásfoglalás munkáltatói háttérvizsgálatról .pdf 2016.08.23
Állásfoglalás arról, hogy munkavállalókról fénykép milyen esetekben készíthető .pdf 2016.08.23
Állásfoglalás az  általános iskolában fényképfelvételek készítése és azok közzététele iskolai honlapon .pdf 2016.08.23
Állásfoglalás tömegközlekedési eszközökön elhelyezett kamerák üzemeltetésének egyes kérdéseiről .pdf 2016.08.23
Állásfoglalás forgalomszámláláshoz kapcsolódóan gyűjtött személyes adatok kezeléséről .pdf 2016.08.23
Társasház kamerázással kapcsolatos állásfoglalás .pdf 2016.08.23
Állásfoglalás harmadik személyek adatainak kezeléséről .pdf 2016.08.23
Állásfoglalás az éttermi asztalfoglalás során alkalmazott adatkezelésekről .pdf 2016.06.23
Adatvédelmi jelentés az IRON-TECH Kereskedelmi, Szolgáltató és Gyártó Zrt. székhelyén jogellenesen üzemeltetett kamerarendszerről .pdf 2016.06.23
Állásfoglalás a személyiségi jogok sérelme és sérelemdíja vonatkozó igény a közigazgatási hatósági eljárás során .pdf 2016.05.12
Állásfoglalás az MSZP aláírásgyűjtésével kapcsolatban .pdf 2016.04.14
Jelentés kamera jogellenes elhelyezéséről és működtetéséről a Taxicomp és Takács Bt. által üzemeltetett személytaxiban .pdf 2016.03.24
Jelentés kamera jogellenes elhelyezéséről és működtetéséről a Red Wall Kft. által üzemeltetett személytaxiban .pdf 2016.03.24
Állásfoglalás a mobilszolgáltatók adattovábbítási kötelezettségéről .pdf 2015.12.11
Állásfoglalás közterületi parkolóban álló, saját tulajdonú gépjármű kamerás megfigyelésének jogszerűségéről .pdf 2015.12.11
Állásfoglalás közterületi térfigyelő kamerák üzemeltetésének egyes kérdéseiről .pdf 2015.12.11
Állásfoglalás weboldal működtetésének adatvédelmi követelményeiről .pdf 2015.12.08
Állásfoglalás arról, hogy készíthető-e kép- és hangfelvétel az egyenruhás közterület-felügyelőkről .pdf 2015.11.30
Állásfoglalás banki adattovábbítás jogszerűségéről .pdf 2015.11.12
Állásfoglalás a Nemzeti Választási Iroda kamerás adatkezelésével kapcsolatban .pdf 2015.11.09
Jelentés a Google Inc. személyes adatok védelmével kapcsolatos jogsértése tárgyában .pdf 2015.11.05
Statement on  the data processing activity of the Hungarian Religious Association of Scientology .pdf 2015.12.17
Állásfoglalás a Magyarországi Szcientológiai Vallási Egyesület adatkezelésével kapcsolatban .pdf 2015.10.16
Jelentés a Samsung Electronics Magyar Zrt. telefonos ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetésről készített hangfelvétel kiadásával összefüggő jogellenes gyakorlatáról .pdf 2015.09.02
Állásfoglalás a követeléskezelés során kezelt személyes adatok saját célú felhasználásáról, valamint az érdekmérlegelési tesztről .pdf 2015.08.25
Állásfoglalás a Miniszterelnökség „bevándorlásról és a terrorizmusról” folytatott nemzeti konzultációjával kapcsolatos adattárolásáról és az adatok törléséről .pdf 2015.08.12
Állásfoglalás bűncselekmény elkövetését dokumentáló kamerafelvételek nyilvánosságra hozatala közösségi oldalakon az elkövető azonosítása céljából .pdf 2015.07.18
Jelentés a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke által nyilvánosságra hozott levelezésről .pdf 2015.07.08
Állásfoglalás egy webáruház eladásához kapcsolódó adattovábbítás jogalapjáról .pdf 2015.06.17
Állásfoglalás  az érintett betekintési jogának biztosításáról, kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetése esetén .pdf 2015.05.12
Állásfoglalás  a népszavazás kezdeményezéséhez és aláírásgyűjtéshez kapcsolódó adatkezelések nyilvántartásba vételéről .pdf 2015.04.22
Állásfoglalás  a „Provokátorfigyelő” elnevezésű kezdeményezéssel összefüggő adatkezelésről. .pdf 2015.03.19
Jelentés a termékbemutatók adatvédelmi követelményeiről .pdf 2015.03.05
Jelentés a kémprogramok magyar nemzetbiztonsági célú alkalmazásáról .pdf 2015.01.08
Állásfoglalás a médiában megjelenő öngyilkosságokat bemutató híradásokban közölt személyes adatok nyilvánosságra hozatalának jogszerűségéről. .pdf 2014.07.29
Komplex állásfoglalás: az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezésről, a visszaélés-bejelentési rendszer egyes kérdéseiről és más, egyedi kérdésekről .pdf 2014.05.20
Állásfoglalás a  gépjárműbe szerelt GPS munkáltatói ellenőrzés céljából történő felhasználásáról .pdf 2014.05.20
Állásfoglalás a Magyar Orvosi Kamara és egy biztosító adatkezeléséről .pdf 2014.05.20
Állásfoglalás az MSZP elnökének nyílt levelével kapcsolatban .pdf 2014.03.18
Állásfoglalás az ajánlóívek vonatkozásában gyakorolható, tájékoztatáshoz való jogról .pdf 2014.03.14
Állásfoglalás a magánszemélyek által saját gépjárműveikbe szerelt kamerák használatának jogszerűségéről .pdf 2014.03.12
Állásfoglalás a Ve. 153.§ szerinti adatszolgáltatásról .pdf 2014.02.27
Gyakorlati útmutató védett adatot nem tartalmazó kivonat készítéséhez .pdf 2014.02.03
Állásfoglalás a külföldi adattovábbítás követelményeiről .pdf 2013.11.07
Állásfoglalás a Magyar Szocialista Párt, mint adatkezelő által 2012-ben és 2013-ban végzett adatgyűjtésről .pdf 2013.06.13
Állásfoglalás a Haza és Haladás Egyesület a www.facebook.com oldalon található „ A te Magyarországod. Tegyél érte! ” című, kezdeményezéséhez kapcsolódó adatkezelésről .pdf 2013.03.26
Állásfoglalás a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról szóló, 2012. július 11-én benyújtott, T/7961. számú törvényjavaslatról .pdf 2013.03.12
Állásfoglalás a Google Street View szolgáltatás Magyarországon történő bevezetésével kapcsolatban .pdf 2013.01.28
A helyi önkormányzati ülések nyilvánossága, kép- és hangfelvétel készítéséhez való jog .pdf 2013.01.02
Lehetősége van-e az ügyészségnek teljes névvel tájékoztatni a büntetőeljárás alanyaként szereplőkről a médiát? .pdf 2013.01.02
Egy internetes honlapon jogellenesen közzétett különleges személyes adatokat érintő vizsgálat eredménye .pdf 2013.01.02
A levéltári kutatók adatainak továbbíthatósága a kutatással érintett személyekhez a tájékoztatáshoz való jog biztosítása során .pdf 2013.01.02
Követelés kezelőtársaság nem küldhet a cégvezetők magánlakására fizetési felszólítást .pdf 2013.01.02
Állásfoglalás a médiaszolgáltatók hangfelvétel készítési gyakorlatáról .pdf 2013.01.02
Állásfoglalás a bírósági tárgyalásokról készített MTI tudósítások során nyilvánosságra hozott személyes adatokról .pdf 2013.01.02
A könyvelt postai küldemények átvételéhez szükséges személyes adatok kezelése .pdf 2013.01.02
Helyi önkormányzat helytelen postázási, adatkezelési gyakorlatának megszüntetése. .pdf 2013.01.02
Közfeladatot ellátó személyről egy blogoldalon nyilvánosságra hozott személyes adatok, vélemények adatvédelmi megítélése .pdf 2013.01.02
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalása a digitális átállással kapcsolatos, a települési önkormányzatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről .pdf 2012.11.12
Igazságügyi pszichológus szakértő adatkezelése, tájékoztatási kötelezettsége .pdf 2012.06.28
Egészségügyi intézmény által panaszügyben folytatott vizsgálat irataiba való betekintés lehetősége .pdf 2012.06.28
Az igazságügyi pszichológus szakértő adatkezelésére vonatkozó útmutató véleményezése .pdf 2012.06.28
A pénzintézetek adatkezeléseinek bejelentése az adatvédelmi nyilvántartásba .pdf 2012.06.28
Elektronikus megfigyelőrendszer jogszerű működésének feltételei egy termelő üzemben .pdf 2012.06.28
Komplex állásfoglalás: külföldi adatfeldolgozó hozzáférése az adatbázishoz; az adatok technikai összekapcsolhatósága az adatalannyal; az adatfeldolgozó önálló teljesítési kötelezettsége; elektronikus hírközlési szolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének időbeli korlátozása; ügyfélszolgálati hangfelvételek megőrzése. .pdf 2012.06.28
Elektronikus adatgyűjtés szoftverfejlesztési és piackutatási célból .pdf 2012.06.28
Bírósági iratok elektronikus hirdetményi kézbesítése központi honlap igénybevételével .pdf 2012.06.28
Térfigyelő kamerák a társasházban .pdf 2012.06.28
Közszereplők szakdolgozatainak megismerhetősége .pdf 2012.06.28
Az egészségügyi intézmény adatszolgáltatása a rendőrség megkeresésére .pdf 2012.06.28
Népszámlálás adatainak felhasználása rendőrségi eljárás során .pdf 2012.06.28
Önkormányzati térfigyelő rendszer kiépítésének adatvédelmi feltételei .pdf 2012.06.28
Fürdőbérlet használatához kötődő biometrikus azonosítás ujjnyomat rögzítésével .pdf 2012.06.28